Public Affairs

Analýzy, přípravy podkladů *
Komunikace s vybranými cílovými skupinami *