Školení interní a externí komunikace

INTERNÍ KOMUNIKACE

Největší bohatství podniku je v lidech, kteří v něm pracují. Správná komunikace se zaměstnanci zvýší jejich efektivitu práce, loajalitu, motivaci a celkovou spokojenost. Pojem interní komunikace je také znám jako interní PR a patří pod skupinu činností vnímanou jako PR.

Proces interní komunikace spočívá ve třech krocích:

1. Zjištění spokojenosti a motivace zaměstnanců

2. Příprava strategie řízení interní komunikace

3. Realizace plánu na zefektivnění interní komunikace

 

Zaměstnanci jsou pro fungování firmy nejdůležitějším a současně nejhůře ovlivnitelným faktorem, je důležité vědět, jak s nimi pracovat tak, abyste od nich za svoji výplatu dostali co nejvíc. Bohužel většina firem nemá interní komunikaci stále dobře zvládnutou - tím pádem jim klesají zisky, odchází zaměstnanci, lidé nepracují naplno nebo nespokojenci demotivují ostatní.

EXTERNÍ KOMUNIKACE

Jednoduše řečeno se jedná o veškerou komunikaci směrem ven z firmy směrem k veřejnosti. Obvykle se odehrává na úrovni mediarelations - tedy komunikaci prostřednictvím médií.

Spadají sem však i firemní časopisy, eventy, veletrhy, různé letáky, vizuální podoba společnosti - sjednocená loga, podpisy v mailech nebo třeba firemní uniformy atp, až po jednání s představiteli firmy nebo i zaměstnanci pobočky (od prodavače až po ředitele).

Přihlásit se můžete zde: