Media Relations

Vztahy se sdělovacími prostředky *
Monitoring sdělovacích prostředků včetně kvalitativních a kvantitativních analýz *
Organizace tiskových setkání *
Press Office - průběžné vydávání tiskových informací, iniciace rozhovorů *
Mediální školení*