www.probyznysinfo.cz - Věřitelé přicházejí o peníze. Dlužník jim osobní bankrot nemusí hlásit

28.10.2014 09:26

Jen za prvních osm měsíců letošního roku bylo podle společnosti Czech Credit Bureau vyhlášeno už 13 184 osobních bankrotů. Další tisíce lidí se k tomuto kroku chystají. Každý bankrot přitom zasáhne nejen do životů dlužníků, ale i věřitelů. Ti často ani netuší, že by měli svoji pohledávku přihlásit.

Existuje vysoká pravděpodobnost, že věřitel v případě osobního bankrotu dlužníka neuvidí ze svých peněz ani korunu. Neexistuje totiž zákonná povinnost dlužníka, který podal návrh na osobní bankrot, informovat o této skutečnosti své věřitele. Pokud věřitelé aktivně nevyhledávají informace o svých dlužnících, mohou přijít o své pohledávky za dlužníky jen proto, že je nestihnou včas na soudu přihlásit.

"Všichni věřitelé by si měli uvědomit, že se o své peníze musí aktivně starat a pravidelně si hlídat, jestli jejich dlužník nepodal žádost o osobní bankrot. Praxe je zatím bohužel taková, že velká řada věřitelů v případě osobního bankrotu dlužníka nestihne svoji pohledávku přihlásit včas. Ve většině případů to znamená nejpozději do třiceti dnů ode dne rozhodnutí soudu o úpadku. Jestliže věřitel svoji pohledávku v této lhůtě neuplatní, pak se taková pohledávka v rámci insolvenčního řízení neuspokojuje a věřitel může v konečném důsledku - nejde-li o případ zajištěného věřitele či jiný zákonem stanovený případ - o své peníze nadobro přijít," vysvětluje Kateřina Procházková, mluvčí poradenského portálu poradnaveritele.cz.

Odhalte zatajené dluhy 

Pokud je dlužníkovi povolen osobní bankrot, musí být schopen během následujících pěti let zejména plnit splátkový kalendář a jiné povinnosti, a to v závislosti na schváleném způsobu oddlužení. Nejčastěji to znamená uhradit alespoň 30 procent z dlužné částky. Aby na tuto podmínku s ohledem na výši svého příjmu vůbec dosáhl, pokouší se leckdy před soudem zatajit své další dluhy a tudíž i věřitele. 

Prověřujte své dlužníky. Jednou za měsíc zkontrolujte insolvenční rejstřík na stránkách www.justice.cz, zjistíte tak, zda váš dlužník náhodou nepodal návrh na osobní bankrot. Tuto skutečnost vám totiž nemá ze zákona povinnost sdělit. 

Restart po pěti letech

Pokud jsou jeho dluhy řešeny formou oddlužení a dlužník následujících pět let řádně plní své povinnosti, neporušuje podmínky, které s sebou tento způsob oddlužení nese, pak ho soud po pětiletém procesu na jeho návrh osvobodí od placení všech dluhů. 

 

Nezajištění věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení tedy dostanou minimálně 30 procent své pohledávky, pokud ovšem neudělili dlužníkovi písemný souhlas s prolomením této hranice. Nezajištění věřitelé, kteří nestihli své pohledávky přihlásit včas, ovšem nezískají vůbec nic, bez ohledu na to, v jaké fázi se jejich pohledávky zrovna nachází, zda jsou před splatností, po splatnosti, nebo zda mají věřitelé v ruce platební rozkaz od soudu, či již exekutor začal dluhy vymáhat.

"V takovém případě by se věřitelé měli nejlépe poradit s právníkem a především rychle jednat. S rostoucím počtem osobních bankrotů totiž roste i procento těch, kteří nejčastěji z neznalosti zákona přicházejí o své peníze," upozorňuje advokát Tomáš Chalupa. 

Podat návrh na osobní bankrot mohli dlužníci poprvé v lednu 2008, od té doby se počet návrhů na oddlužení rok od roku zvyšuje. Svědčí o tom i statistická data, která uvádí, že od ledna 2008 už bylo vyhlášeno více jak 70 tisíc osobních bankrotů.

Advokáti se navíc čím dál častěji setkávají i s případy, kdy se kvůli insolvenci dlužníka dostanou do finančních problémů i sami věřitelé.  

 

Autoři:  redakce ProByznys.info

zdroj: probyznysinfo.ihned.cz/finance/c1-63016000-veritele-prichazeji-o-penize-dluznik-jim-osobni-bankrot-nemusi-hlasit