Fenomén moderní doby – předčasné porody

03.06.2014 15:42

„Představte si takové menší okresní město s bezmála deseti tisíci obyvateli, zhruba tolik dětí se narodilo v České republice jen během minulého roku předčasně.“ Shrnuje statistická fakta MUDr. Miloš Černý, primář neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Motol. A předčasných porodů rok od roku přibývá. Ještě před deseti lety se hovořilo o 6 procentech z celkového počtu nově narozených dětí, nyní je to již 8,5 procent.

 

„Dobrou zprávou však je, že přestože se nám i našim kolegům po celé republice daří zachraňovat stále menší a méně zralé novorozence, drtivá většina z nich si do života neodnáší žádná těžká postižení, ale najdou se i výjimky. Zhruba ve dvou až třech letech se pak jejich psychomotorický vývoj srovná s ostatními a v řádném termínu narozenými vrstevníky.“ Konstatuje primář Miloš Černý a dodává, že s podobně dobrými výsledky v rámci neonatologie se mohou na světě pochlubit jen málokde.

Šance na kvalitní život

Ve světě nyní žije víc jak 15 milionů předčasně narozených dětí. Hovoříme-li o předčasně narozených dětech, myslíme tím ty, které přišly na svět mezi 24. a 37. týdnem těhotenství. Z dostupných statistických dat a celkové situaci ve společnosti lze usuzovat, že počet předčasných porodů se bude dále zvyšovat. I proto se musí všechna neonatologická pracoviště na tento trend připravit a mít maximální kapacitní, technické i odborné předpoklady k tomu, aby příliv nových pacientů bez problémů zvládala.

Bez zpětné vazby to nejde

„U nás na oddělení pečujeme nejen o předčasně narozená miminka, často s váhou do jednoho kilogramu, ale léčíme i donošené děti s vrozenou vývojovou vadou. Pro naši práci a především nezbytný výzkum je však zpětná vazba velmi důležitá, proto tyto děti zveme na pravidelné zdravotní prohlídky, kterých se vždy účastní konzilium lékařů s různou specializací. Získáváme tak potřebný přehled o tom, jak děti prospívají a jak pokračuje jejich vývoj. Je-li to potřeba, můžeme pak léčbu zpětně analyzovat.“ Říká MUDr. Miloš Černý a dodává, že celý zdravotnický tým motolské JIPky se navíc každoročně těší na i pravidelné setkání bývalých pacientů na Ladronce. Na pravidelném Nedonošeném pikniku pokaždé velmi neformálně zjišťují, jak se „jejich dětem“ daří.

Tři tisíce pacientů

Letos se bude v neděli 8. června od 13 hodin konat již sedmý ročník Nedonošeného pikniku, a pokud by se na něm měly sejít všechny děti, které za posledních sedm let prošly Motolskou novorozeneckou JIPkou, zažila by Ladronka neuvěřitelný nápor zhruba tří tisíc malých slečen a raubířů ve věku od několika měsíců do sedmi let.

„Při pohledu na ně by rozhodně nikdo nehádal, čím vším si tyto děti hned po svém narození prošly. Jsou to totiž úplně stejní neposedové, jako kterékoliv jiné děti. Je jich všude plno a až na výjimky nemají vůbec žádná zdravotní omezení. Myslím, že pro odborníky z neonatologie není lepšího poděkování než vidět tyto ´živé´ výsledky své práce, jak si bezstarostně užívají života a spoustu zábavy. Vděk rodičů a prarodičů je už jen příjemným bonusem k tomu, abychom si všichni uvědomili, jak hluboký má jejich práce smysl.“ Říká Kateřina Procházková, maminka dvouletého předčasně narozeného chlapečka, která je zároveň i místopředsedkyní Nadačního fondu „N“. Tento nadační fond chce nashromáždit co nejvíce finančních prostředků a z nich posléze financovat především nákup speciálního nadstandardního vybavení. „Naším cílem je, aby všichni další minipacienti měli zase o něco vyšší šanci na život bez zdravotních komplikací.“ Přeje si za všechny rodiče Kateřina Procházková

Pár statistických údajů

Vloni se jen ve Fakultní nemocnici Motol narodilo celkem 3271 dětí, z nich mělo 172 dětí porodní hmotnost nižší než 2.499 g a celkem 402 dětí bylo bezprostředně po svém narození hospitalizováno na jednotce intenzivní péče.

 

Zdroj: www.nadacnifondn.cz