Vymáhání pohledávek je pro věřitele zase komplikovanější a dražší

22.09.2015 14:25

Zhruba
půl milionu Čechů se potýká s více jak třemi exekucemi, a 120 tisíc
z nich řeší více jak deset exekučních titulů. Průměrná částka vymáhaná v
jedné exekuci se pohybuje kolem 80 tisíc korun. Už tohle samo o sobě
přivádí věřitele často do velmi zoufalé situace, a pokud jim novela exekučního
řádu navíc ještě klade další byrokratické překážky, dostávají se věřitelé
do pasti.

 

Od prvního července letošního roku se cesta
k vymožení pohledávek pro všechny věřitele zase o něco zkomplikovala a
navíc se i v nejednom případě řádně prodraží. K tomuto datu nabyla
účinnosti novela exekučního řádu, která s sebou nese řadu nepříjemných
novinek. "Zdá se, že po uplynulém
desetiletí, kdy se víceméně dařilo dluhy vymáhat, nastupuje opět období zvýšené
ochrany dlužníků. A věřitelům se kladou další a další překážky, které jednoznačně
brání rychlému a efektivnímu vymáhání pohledávek."
Říká právník Zdeněk
Burda z Advokátní kanceláře Martina Kašpara.

Majetkové
vyrovnání? Exekutor má smůlu!

Exekutor nebo soud má nově povinnost
přezkoumat, zda bylo vydáno rozhodnutí soudu o zrušení nebo změně rozsahu
společného jmění manželů. Pakliže takovýto dokument existuje, nesmí exekutor
sáhnout na majetek nezadluženého manžela. Až dosud se takto nepostupovalo a
rozdělení společného jmění manželů zadluženým příliš nepomohlo. "Už nyní sledujeme zvýšenou poptávku po
takovémto účelovém vypořádání společného jmění manželů. Díky tomu manžel či
manželka, kterému hrozí exekuce, oficiálně přepisuje majetek na svého
partnera."
 Popisuje běžnou praxi
Zdeněk Burda a dodává, že výjimkou jsou finanční prostředky na účtu
nezadluženého manžela. Tady platí, že pokud není prokázán opak, má se za to, že
peněžní prostředky náleží do společného jmění manželů a exekutor je z větší
části zabavit může.

Co
je neexekuovatelné

Z exekucí je nyní vyloučena řada věcí,
které dříve mohly být sporné. Nově se nemůže zabavit běžné oblečení dlužníka,
obvyklé vybavení domácnosti jako je ložní prádlo, kuchyňské spotřebiče nebo
dětské hračky či domácí mazlíčci.

Pro
dlužnou pětistovku vám už exekutor dům nevydraží

Přiměřenost v exekucích byla po dlouhé
roky veřejně probíraným a mediálně vděčným tématem. Novináři, poslanci a další
politici veřejně poukazovali na nepřiměřenost exekucí, jednalo se především o
nepříliš časté případy, kdy dlužník přišel o střechu nad hlavou pro pár
tisícovek. Od července 2015 by se jednalo o vážný prohřešek proti Exekučnímu
řádu, ve kterém je závazně stanoveno pořadí jednotlivých kroků při provádění
exekuce. Exekutor musí vždy postupovat od první kategorie dále, teprve pokud
vymožené plnění nestačí k pokrytí dluhu, muže přistoupit ke kategorii
druhé, třetí nebo čtvrté.

Od
zablokovaného účtu po prodej domu

"Exekutor
musí na základě soudem přiznané a pravomocné pohledávky nejprve zablokovat
bankovní účet dlužníka, pokud je dlužná částka vyšší, pak zablokuje účet
nezadluženého manžela a z obou účtů si strhne potřebnou částku
k pokrytí vymáhané pohledávky. Jestliže ani to nestačí, nařídí
v rámci druhé kategorie zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy, třetím
krokem je prodej movitých věcí - tedy vybavení domácnosti, automobilů atp. plus
zároveň je možné zabavit a prodat nemovitosti, které neslouží k bydlení."
Vysvětluje
Burda a dodává, že teprve posledním možným řešením je prodej nemovitosti určené
k bydlení dlužníka a jeho rodiny, a to ještě za předpokladu, že věřitelé
po dotyčném vymáhají více, než 30 tisíc korun bez příslušenství.

Za exekuce
dlužníka nově platí i věřitel

Exekutorské zástavní právo slouží k zajištění
pohledávky, nikoliv k přímému zpeněžení majetku. "Jestliže dlužník vše zaplatí, exekutor zástavní právo zruší a dojde i
k výmazu z katastru nemovitostí, kam se tato poznámka automaticky
dostane." 
Přibližuje praktické kroky
exekutora Burda. Jestliže však
dlužník kompletní dluh neuhradí a nestačí ani peníze z prodeje jeho
movitého majetku, je možné nemovitost prodat.

Nově je možné exekutorské zástavní právo
vložit do katastru jen na písemný návrh věřitele, který jej podá
k příslušnému soudnímu exekutorovi a následně musí provést úhradu nákladů
spojených s jeho zřízením. "Věřitele
čekají nejen přímé náklady, ale také spousta papírování a zjišťování, během
kterého musí označit konkrétní nemovitost, kterou chce zajistit zástavním
právem. K tomu musí doložit, že vlastníkem této nemovitosti je opravdu
dotyčný dlužník, a to vše úředně ověřeným dokumentem
." Představuje novinku Zdeněk
Burda.

Exekuce
na majitele nemovitosti se prodraží

Jsou-li dokumenty kompletní, a jestliže
exekutor zástavní právo vydá, musí opět sám věřitel podat návrh na vklad tohoto
exekutorského zástavního práva do katastru nemovitostí. Pro věřitele se tak
jedná nejen o finanční zátěž navíc, ale také o komplikovanou agendu, o kterou
se musí postarat a s jejíž existencí nemusí být vůbec obeznámen. "Exekuční řízení se navíc ještě zbytečně
prodlužuje a prodražuje, což v konečném důsledku připadne k tíži a
také k úhradě povinnému jako náklady řízení. Jinými slovy veškeré tyto poplatky
nakonec zaplatí dlužník. Tedy pokud má z čeho a jestliže jste na předním
místě exekučního řetězce.
" Odkazuje na hrozivá čísla o předlužených Češích
Mgr. Zdeněk Burda z advokátní kanceláře Martina Kašpara.


Zdroj: www.martin-kaspar.cz