Staronový výbor ve společenství vlastníků

03.11.2015 09:57

Jaké
změny je potřeba provést poté, co dosavadnímu výboru společenství vlastníků
jednotek (SVJ) skončí výboru volební období a členové jsou na schůzi
SVJ znovu zvoleni ve stejném složení? A
musí se na příslušný rejstřík podávat návrh na změnu se stejnými náležitostmi, když
vlastně k žádné změně nedošlo? Tak přesně nad těmito dotazy si teď lámou
hlavy v nejedné správcovské firmě nebo ve výboru  SVJ.

Stačí jen vložit zápis ze
shromáždění přes online podatelnu do sbírky listin nebo je zapotřebí podniknout
další kroky k tomu, aby bylo po formální stránce vše v pořádku?

Nový
výbor - nový zápis

Advokátka Bohdana Hejduková
spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz doporučuje, aby staronový
výbor podal nový návrh na zápis k příslušnému rejstříku ihned poté, co mu
skončí původní volební období a začne jeho zvolením období nové.

 "Z příslušného
rejstříku by mělo být zcela jednoznačně patrno, že výbor řádně funguje i
v novém funkčním období, byť ve stále stejném složení. Díky tomu se
z rejstříku také jednoznačně vyčte, kdy tomuto nově zvolenému orgánu končí
další funkční období, jakož je i jednoznačně k dispozici údaj, že výboru i
po následující období náleží platný mandát k jednání za společenství."
Uvádí
Hejduková a dodává, že tento údaj je velmi důležitý ve chvíli, kdy dojde k
odstoupení jakéhokoli člena výboru. Nebo mu z nějakého důvodu skončí členství
ve statutárním orgánu, bude muset proběhnout dovolba nového člena do výboru. Také
tomuto novému členovi pak skončí volební období ve stejné době, jako všem ostatním
členům, řádně zvoleným již dříve. I z tohoto důvodu je zápis počátku
volebního období ve veřejném rejstříku potřeba evidovat.

Papírování
se nevyhnete

Do obchodního rejstříku tedy bude
třeba znovu doložit svéprávnost a splnit další podmínky stanovené živnostenským
zákonem - a to čestné prohlášení, dále pak je třeba vepsat do návrhu na změnu
údajů v obchodním rejstříku údaje potřebné pro ověření bezúhonnosti, jako
je rodné číslo, místo narození a též i rodné příjmení, to však jen
v případě, pokud jednotliví členové nedodají výpis z rejstříku
trestů. Nesmí se zapomenout ani na souhlas se zápisem jako člen statutárního
orgánu i s funkcí ve výboru.

Navíc je potřeba doložit originál či
ověřenou kopii zápisu ze shromáždění, v rámci kterého došlo k nové volbě, k
tomu připojit originál či ověřenou kopii pozvánky a prezenční listiny.

Nezapomeňte
ani na kontrolní komisi a počet členů statutárního orgánu

A pokud je ve stanovách daného SVJ
zakotveno, že výbor volí ze svých řad předsedu a místopředsedu, bude dobré
doložit i zápis ze zasedání výboru, které by navazovala na shromáždění a v
rámci kterého došlo k nové volbě předsedy a místopředsedy. Z toho vyplývá, že
bude nutné i zaplatit kolek ve výši 2.000 korun.

"Závěrem
ještě upozorňuji, že s ohledem na zákon o veřejných rejstřících je nutno též
uvést i do návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku počet členů
statutárního orgánu a též i kontrolní komisi, včetně doložení volby členů
kontrolní komise a jejich čestných prohlášení."
Uzavírá výčet potřebných dokumentů
advokátka Hejduková.


 


Zdroj: www.pravnigramotnost.cz