Společenství vlastníků jednotek se novely nedočkala – začínají upravovat stanovy

08.12.2014 11:08

Marně čekala většina společenství vlastníků jednotek (SVJ) na to, zda se novela nového občanského zákoníku dotkne i jejich problematiky. Nyní je již více než jasné, že jich se žádné změny vyplývající z novely týkat nebudou, proto se pomalu pouští do práce na nových stanovách. Některá SVJ musí nejpozději do roka změnit název, a aby nemusela platit každou změnu zvlášť, spojují tento proces rovnou i se změnou stanov. 

 

Zákonná úprava již nyní nepoužívá pojem společenství vlastníků jednotek, ale pouze Společenství vlastníků, které je nově upraveno v ustanovení § 1194 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I z tohoto důvodu zbývá řadě SVJ už jen něco málo přes rok času na to, aby do svého oficiálního názvu včlenily sousloví „společenství vlastníků“, jak jim to do konce roku 2015 nařizuje zákon.

Změna názvu znamená i změnu stanov!

Ale pozor! Změnu názvu musí každé SVJ navíc i zanést do svých stanov. A protože každá změna stanov musí být i řádně stvrzena notářem, SVJ raději propojují úpravu názvu s obsahovou úpravou stanov jako celku. Spojením obou právních procedur se tak vyhnou dvojímu placení poplatků za notáře a za vklad do rejstříkového soudu.“ Upozorňuje advokátka Bohdana Hejduková spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz, který se specializuje na problematiku SVJ a BD a dodává, že je-li to vhodné, pak při této příležitosti svým klientům zároveň doporučuje provést i novou volbu výboru SVJ, pakliže v blízkém časovém horizontu skončí jeho funkční období.  Nemusí pak znovu žádat rejstříkový soud o změnu a platit další dvoutisícový kolek.

Kdo se nepřizpůsobí, zaplatí

Řada SVJ se brání dalším finančním vydáním, které s sebou změna stanov přináší, takže zatím odkládají potřebnou úpravu na neurčito nebo ji dokonce nechtějí provést vůbec. Ze strany státu však takováto SVJ mohou očekávat tvrdá restriktivní opatření v podobě finančních sankcí. Pokud ani na výzvu rejstříkového soudu nedodají potřebné úpravy, hrozí jim pokuta až 100 tisíc korun nebo dokonce zrušení.

Změnu neprovedete ze dne na den

„V poslední době opravdu pozorujeme zvýšený zájem ze strany SVJ o zpracování změn do stávajících stanov dle nové legislativy. A v řadě případů je tento zájem iniciován právě blížícím se termínem povinné změny názvu SVJ.“ Říká mluvčí portálu pravnigramotnost.cz, Kateřina Procházková a dodává, že v praxi se stále naráží na nedostatek volných termínů u notářů. Navíc logicky očekává, že se situace ohledně notářských termínů bude během druhé poloviny roku 2015 ještě více zhoršovat. Obvyklé čekací lhůty jsou nyní zhruba kolem jednoho měsíce. „Proto už nyní velmi často usměrňujeme představy jednotlivých SVJ, že během čtrnácti dní nebo maximálně do měsíce vše potřebné vyřídí.“ uzavírá Procházková.

 

Zdroj: www.pravnigramotnost.cz