Public relations používají dvě třetiny firem

01.01.2010 16:42
Téměř dvě třetiny tuzemských firem při propagaci svých výrobků nebo služeb využívají public relations.
 

Tuto činnost zaměřenou na budování vztahu s okolím do budoucna plánuje zavést asi čtvrtina těch, kteří PR dosud nevyužívali. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus Agency, jež se na tyto aktivity specializuje.

Průzkum ukázal, že pro 85 procent firem využívajících PR je hlavní motivací prosazování informací o službách a výrobcích. Na druhém místě byla firemní komunikace. "Budování vztahů s veřejností se v posledních letech významně proměnilo, lidé se naučili používat on-line kanály, které umožňují dvojsměrnou komunikaci. Čím dál větší důležitost přítomnosti v on-line světě pak dokládá i to, že vztahy s veřejností buduje téměř 36 procent firem skrze komunikaci v sociálních médiích, na blozích a v internetových diskuzích," uvedl ředitel Focus Agency Robert Svoboda.

 

Výhradně služeb PR agentury nyní využívá 16 procent firem. "Téměř 46 procent firem využívá práci externích spolupracovníků či dodavatelů, jedná se přitom o služby freelancerů i agentur," dodal Svoboda. Vlastní tým má při realizaci PR k dispozici 38 procent firem.

Klienti PR agentur podle průzkumu nejvíce oceňují jejich znalost mediálního prostředí (62 procent), přínosy v podobě časových úspor (49 procent), odborných konzultací (43 procent) a výsledků v mediálním pokrytí (40 procent). Ke slabinám patřily mimo jiné systém účtování služeb, neochota agentur přistoupit na placení odměny formou success fee, fluktuace osob v agenturách, únik důvěrných informací a neplnění termínů a dohod.

Výdaje na PR v posledním období zachovalo 47 procent firem, u 22 procent z nich se rozpočet navýšil, naopak u 31 procent poklesl. Téměř 30 procent firem podle průzkumu uzavírá s PR agenturami spolupráci pouze na konkrétní kampaň, nepatrně více pak na jeden rok. Alespoň na tři roky smlouvu podepisuje asi čtvrtina společností.

Výzkum se konal v červnu a červenci a zapojilo se do něj 478 společností od 50 zaměstnanců až po ty s více než 1000 pracovníky. Autor výzkumu, společnost Focus Agency, vznikla v roce 2000 a věnuje se public relations a marketingové komunikaci.

 

Zdroj: mam.ihned.cz/c1-60475690-public-relations-pouzivaji-dve-tretiny-firem