Propadlá představenstva jsou u nás standardem

14.10.2014 14:07

Jak se v posledních měsících ukázalo, rekodifikace s sebou přinesla řadu překvapení, a to jak pro členy bytových družstev i pro advokáty, kteří jim s přípravou nových stanov pomáhali. V nejednom případě se ukázalo, že představenstvo bytového družstva už dávno není představenstvem a dokonce o tom vůbec neví!

 

Přitom se členové představenstva vystavují obrovskému riziku, že některý jejich úkon bude u soudu napaden a posléze i prohlášen za neplatný. „Bohužel se při revizích stanov a následně i při celkové analýze situace v daném bytovém družstvu ukázala po celé republice spousta problémů, která by pro mnohé statutáry mohla být i likvidační.“ Říká advokátka Bohdana Hejduková a dodává, že v tomto ohledu byla změna legislativy pro řadu představenstev vlastně požehnáním. Díky objednanému právnímu poradenství včas a bez větších následků zjistily chyby, kterých se v praxi dopouštějí. Ty by následně mohly mít výrazný finanční dopad nejen na družstvo, ale především na samotné členy představenstva.

Hra o miliony

Asi mezi nejkřiklavější problémy patří podpisy představitelů družstva na smlouvách či úvěrech v řádu milionů. „V rámci právní revize stanov i smluv se všude vyskytovala bytová družstva, jejichž představenstva nebyla řádně volena i po několik následujících volebních období. Přesto tito lidé podepisovali smlouvy i vysoké úvěry, aniž by si byli vědomi problémů, do kterých sebe i družstva takto dostávali.“ Uvádí Kateřina Procházková, tisková mluvčí portálu pravnigramotnost.cz.

V takovém případě by soud mohl rozhodnout o neplatnosti smluv a přiznat náhradu škody k tíži členům představenstva. Jak by takový rozsudek, v řádu několika milionů zahýbal s rodinnou pokladnou členů výboru, si asi umíte představit.

Pomohou jedině řádné volby

Mandát představenstva bytového družstva bývá obvykle pětiletý. V jeho závěru je potřeba svolat členskou schůzi a zvolit nové představenstvo. Jednou z jeho prvních povinností pak je změna zápisu v příslušném rejstříku tak, aby vše bylo v souladu s platnou právní úpravou. Stačí se jen namátkou podívat do obchodního rejstříku a rázem zjistíte, že družstva této povinnosti zrovna moc vážnosti nepřikládají a aktualizaci povinných údajů provádí jen některá. Dokonce nejsou výjimkou ani družstva, která v rejstříku nemají zanesené změny i více jak deset let.

Jak se však má postupovat v případě, že předsednictvo je již bez mandátu, který mu vypršel? Kdo svolává schůzi a jaký je správný postup? „Jak se zdá, tak na tuto situaci zákonodárci nemysleli. Příslušný paragraf týkající se řešení podobných případů chyběl v předchozí právní úpravě a chybí i v té nové. Podle mě i oslovených notářů může volební schůzi svolat i předsednictvo, kterému již funkční období skončilo.“ Říká advokátka Bohdana Hejduková úzce spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz. Podle ní se však situace, kdy je v předsednictvu člověk se skončeným mandátem u bytových družstev nebo u společenství vlastníků vyskytuje poměrně často. Občas tak předsednictvo funguje i několik let, aniž by si toho kdokoliv všimnul, což samozřejmě s sebou může přinášet negativní důsledky nejen pro samotné družstvo či společenství, ale i pro jednotlivce, kteří smluvní vztahy uzavírají.

Hlídat se musí i jednotlivci

Setkáváme se také s tím, že každému ze statutárů končí funkční období v jiný čas. Někdo si toho nevšimne a pak dál působí v čele bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek nad rámec svého mandátu.“ Uvádí další časté příklady z praxe Procházková..

Bohdana Hejduková proto navrhuje jako nejjednodušší možné řešení sjednotit funkční období všech členů představenstva a v zájmu jednotlivců i družstva pečlivě hlídat termín jejich mandátu. Jen tak se lze vyhnout nepříjemnostem a řadě zbytečných problémů. Funkční období musí totiž všem členům statutárního orgánu končit stejně. Pakliže je potřeba mimo běžný termín zvolit pouze některého člena statutárního orgánu, končí i jemu funkční období spolu s ostatními, dříve zvolenými členy.

Zdroj: www.pravnigramotnost.cz