Náš kllient dnes na titulní straně deníku Právo a na www.novinky.cz - Pořádný průvan v peněžence může udělat i vleklé dědictví

05.03.2013 22:52

Průvan v peněžence může snadno nastat i kvůli vleklému dědictví, kdy na dědice často vyskočí nečekané mnohatisícové závazky. Obvykle to jsou dluhy po zemřelém, a to nejen neuhrazené půjčky, ale třeba i nezaplacené složenky. U nich totiž sankce měsíc co měsíc neúprosně na- skakují i po smrti dlužníka.

Naproti tomu třeba byt, z něhož by se složenky a další dluhy snadno zaplatily, nelze ihned po úmrtí prodat, protože dědictví tak rychle uzavřeno není. Řízení o něm trvá mnohdy dlouhé měsíce.

Mezi položky, které se pak mnohonásobně prodraží, pokud si je budoucí nabyvatelé dědictví včas neohlídají, patří také povinné ručení za automobil zemřelého.

Dluh z něho se totiž navyšuje, i když majitel vozidla je již po smrti, ale dědické řízení není ještě uzavřeno, takže není jasné, komu vůz připadne. Jeho poten-
ciální nabyvatelé by se přesto měli mezi sebou rychle dohodnout, jak budou ručení dál platit, a to i tehdy, když se dědické řízení vleče.

Rozhodně se jim nevyplatí čekat, až dědické řízení skončí, přestože nakonec auto připadne po vypořádání dědictví jen jednomu z nich.

Sankce i vyšší než hodnota auta

„Pokud po smrti majitele vozidla budoucí dědicové nehradí povinné ručení, čeká na ně vysoká pokuta. A u starších automobilů se snadno může vyšplhat i do částek, které nakonec převýší zbytkovou hodnotu auta,“ varoval Petr Zapletal ze serveru Salvepojisteni.cz .

Na vlastní „peněženku“ se o tom přesvědčil Martin S. z Pardubicka. Před rokem mu zemřel otec, vlastník staršího automobilu, jehož povinné ručení bylo potřeba uhradit už krátce po jeho smrti. Veškerý majetek po zemřelém šel do dědického řízení. Jenže to trvalo bezmála rok, přičemž nebylo předem zřejmé, komu z dědiců automobil připadne.

Auto nakonec získal právě Martin S. Když byl později vyzván k doplacení pokuty do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, nestačil se divit. Sankce totiž činila přes 23 tisíc korun, což byl zhruba dvojnásobek odhadní ceny staršího vozu.

Až 70 Kč denně

Pokuta se vypočítává za každý nepojištěný den. U běžného osobního automobilu se pohybuje v rozmezí od 50 do 70 Kč denně. V případě, že není uhrazen celý kalendářní rok, vyšplhá se až k sumě mezi 18 až 25 tisíci.

„Zákon přitom hovoří jasně: povinnosti vlastníka vozu vykonávají dědicové až do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví. Jednoduše řečeno – všichni dohromady musí uhradit povinné ručení. Teprve po skončení dědického řízení přechází tato povinnosti na nového majitele,“ dodal Zapletal.

Podobným situacím s nezaplaceným povinným ručením je přitom možné snadno předejít. A to buď odevzdáním registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do depozitu na registru vozidel, nebo jeho včasným zaplacením.