Mediální trénink Jak vybrat mediální trénink?

19.04.2017 16:13

Mediální tréninky, mediální školení, mediální vzdělávání, kurzy komunikace, kurzy rétoriky a dalších soft skills dovedností nabízí dnes mnoho firem. Jak se v nabídce zorientovat?

Veřejná přednáška nebo trénink na míru? Mediální trénink na míru může cenově velmi dobře konkurovat otevřené přednášce - otevřenému kurzu, ale navíc získáváte - individuální mediální konzultaci, analýzu a tématicky zaměřenou přednášku, která ošetří přesně ty potřeby, které vyplývají z vaší práce.

Posuzujte praktičnost mediálního tréninku a zpětnou vazbu – čím víc obojího, tím líp!

Natáčení rozhovoru na kameru, jeho okamžité vyhodnocení a zopakování bývá nejlepší a nejrychlejší způsob, jak svůj projev posunout dopředu. Také dva lektoři-specialisté vám mohou poradit lépe než jenom jeden školitel - víc oči víc vidí. Teoretické rozpravy o tom, „jak napsat tiskovou zprávu, jak vést tiskovou konferenci“ apod., vás na střet s médii nikdy nepřipraví. Chtějte proto vždycky co nejvíc praktických cvičení. Sice se zpotíte, ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti!

Ze zkušenosti víme, že nejlepší cena za mediální trénink je vždy ta, s níž jsou spokojeni všichni: Klient, který od tréninku dostane, co potřebuje, slušně zaplacený lektor i ten, kdo celý váš trénink pečlivě připravil a zorganizoval.

***

Pro mediální trénink nepoužíváme počítačové prezentace: výuka tudíž není teoretická, ale velmi praktická. Vytváříme tím reálnou atmosféru, jakou lze zažít v novinách či televizi, tedy na místech, kde není příliš času, zato je požadován vysoký výkon či okamžitá odpověď. Toto prostředí je do jisté míry i surové. Účastníci kurzu pracují s papírem, tužkou a kamerou, po celou dobu musí rychle jednat a jsou vystaveni určitému tlaku. Výuka stojí na konkrétních příkladech z praxe.

Cíl: mediální trénink připraví absolventy na pochopení základů dlouhodobého budování vztahů s veřejností, jak efektivně komunikovat s novináři a především na krizovou komunikaci. To znamená, jak s lehkostí čelit nepříjemným situacím. Cílem je připravit se na možné „nepříjemné“ otázky.

Obsah: Součástí tréninku je krátká teoretická průprava, aby se účastník orientoval v problematice, zjistil, jak se tvoří zprávy, reportáže, dozvěděl se, jaká media u nás působí, a následně především vytváření konkrétních reálných situací a praktická cvičení, včetně kamerových zkoušek. Trénink je postaven na metodě „vypálená otázka-rychlá odpověď.“

V rámci výukových hodin je účastník podrobován nečekaným situacím (například vytváří zprávu pro média, a je mu najednou zkrácen čas a do toho je záměrně vyrušován, musí zvedat telefony, odpovídat na dotazy atd.).

Účastník se seznámí s tím, jak se připravit na tiskovou konferenci, jak se tvoří tisková zpráva, aby nezapadla v informační záplavě; dále na vystoupení v televizi, na rozhovor s reportéry z tištěných a internetových médií. Kromě toho bude školen na nečekané kontakty s médii, kdy novináři volají, a žádají i ke kontroverzním věcem okamžitá vyjádření.

***

Účastník obdrží manuál mediální komunikace připravený na míru. V průběhu i na závěr bude zadavatel/účastník dostávat hodnocení a doporučení, včetně zvlášť vyhodnocení kamerových zkoušek.