Blesk - Bytovým družstvům hrozí zrušení

18.04.2014 12:33

Řada menších bytových družstev přitom o této povinnosti nemá ani tušení. Ukázal to průzkum provedený agenturou Ad Notam. Každé bytové družstvo musí za dva a půl měsíce prostudovat své stanovy a najít části, které jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích. „Lhůta na provedení tak zásadních změn je již nyní velmi krátká a rychle se zkracuje,“ varuje Bohdana Hejduková z právnického portálu pravnigramotnost.cz.

Vzory stanov? Chyba!

Varuje přitom před kupováním a předěláváním vzorů stanov, které jsou dostupné na internetu i jinde. „Na stůl se nám občas dostávají opravdu velké kuriozity, které nejenže nedávají žádný právní smysl, ale navíc mohou bytovým družstvům v budoucnu způsobit hodně problémů,“ dodává Hejduková. Stanovy jsou přitom pro družstva nejdůležitějším dokumentem, jakousi vnitřní ústavou, a chyby v nich mohou členům družstva pěkně zkomplikovat život.

Do konce června, pak likvidace

Když družstvo nestačí podle zákona aktualizovat svoje stanovy nebo společenské smlouvy a do 30. 6. je doručit do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem, vyzve je soud ke splnění této povinnosti s dodatečnou lhůtou. Pokud nestihne ani tento termín, nařídí soud jeho likvidaci. V tom případě se prodají byty, ale mezi členy se rozdělí jen vklady, které do družstva vložili.

Problém má představenstvo

Špatné stanovy mohou členům způsobit řadu škod. Problém má ale především představenstvo. Jako člen družstva totiž máte právo podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil.

Tohle se změnilo

- Družstvo musí mít zřízenu informační desku.

- Musí zveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na www stránkách, které tedy musí družstvo povinné zřídit. Vyvěšením pozvánky na web se považuje tato za doručenou.

- Bytové družstvo má možnost hlasování per rollam – oběžníkem.

- Zavádí se pojem družstevní podíl namísto členského podílu.

- Družstevní podíl může být nově ve spoluvlastnictví.

- Vypořádací podíl nesmí být nižší než členský vklad.

- Stanovy mohou upravit podmínky členství, ale podmínky nesmí být diskriminační (nelze omezit, že členem nemůže být cizinec, apod.).

- Převod družstevního podílu v BD je spojen s převodem nájmu včetně dluhů.

- Zisk BD nesmí být rozdělen mezi členy BD – smí být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.

Potřebujete poradit?

Jste v těžké životní situaci? Řešíte problém a nevíte si rady? OMBUDSMAN BLESKU je tu pro vás! A stojí na vaší straně!

zdroj: www.blesk.cz/app_export/difflayout/mobilapp/clanek/246584?clean